Privatumo politika

1. Bendra informacija

UAB „Gelmeda“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato pagrindines Jūsų asmens duomenų bei kitos su Jumis susijusios informacijos rinkimo, tvarkymo ir laikymo taisykles Jums naudojantis Duomenų valdytojo interneto svetaine www.timberwalls.net

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 123923122

Buveinės adresas: Giraičių k. 5E, Giraičių k., LT-21369 Elektrėnai

Tel. +37069822366

El. paštas: info@timberwalls.net

Jūs galite lankytis mūsų internetinėje svetainėje nesuteikę apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite pateikti užklausą ir (ar) užsiregistruoti, būsite paprašyti pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis. Mes gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dedame visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

2. Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Mūsų svetainė ir socialinių tinklų paskyros suteikia Jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, registruojantis, perkant paslaugas/prekes svetainėje www.timberwalls.net arba pateikiant užklausas.

Iš Jūsų tiesiogiai gaunama tokia informacija:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Adresas;
 • El. pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Gyvenamosios vietos adresas.

Taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip Jūs naudojate mūsų svetainę, pvz.:

 • Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai;
 • Prisijungimo informaciją, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau);
 • Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių.
Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per žurnalų paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija.
Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai reikalingos informacijos), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga arba tiesiog negausite naujausių pasiūlymų.

3. Kaip naudojame Jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Pasirinktos prekės/paslaugos pardavimui ir pristatymui (elektroninė prekyba);
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;
 • Rinkodaros tikslu, pvz., siųsti naujienlaiškius aktualiomis temomis, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį, siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą*;
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
 • Organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai*;
 • Užklausų pateikimo ir administravimo tikslu;
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu*.

* Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Surinktą informaciją įvairių loterijų, konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai skelbti UAB „Gelmeda“ valdomoje interneto svetainėje ir/arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.

4. Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Mes atskleisime Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:

 • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;
 • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • Galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

5. Kiek laiko saugojame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol Jūs naudositės mūsų prenumeratos paslaugomis, tol, kol vyks žaidimas ir pan. Rinkodaros tikslais saugosime 2 metus, po to atnaujinsime sutikimų gavimą.

6. Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

7. Jums garantuojamos teisės

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • Prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • Prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • Prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

8. Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

9. Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Slapukų naudojimas.
Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetainę tobulinti, padaryti ją patogesne Jūsų naudojimui.

Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie Jūsų poreikių.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;
 • Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

 • Administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai;
 • Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėje, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus.

 • Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
 • Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu.
Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Mūsų interneto svetainėje yra šie slapukai:
Pirmoji slapukų rūšis – informuojame, kad prisijungus prie mūsų internetinės svetainės, siekiant naudotis internetine svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmv Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje. Įėjimo į puslapį metu Atitinkamai 1d., 30 min., iki sesijos pabaigos, 10 min., neribotai. Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
_utmz Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Įėjimo į puslapį metu 2 dienos Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
__cfduid CloudFlare slapukas yra naudojamas atskiriems klientams identifikuoti už bendro IP adreso ir taikyti saugumo nustatymus pagal kliento reikalavimus. Slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos. Įėjimo į puslapį metu 1 dieną Unikalus identifikatorius.
IDE Šis slapukas naudojamas reklaminių skelbimų nukreipimui, optimizavimui, atskaitomybei ir priskyrimui. Įėjimo į puslapį metu 2 mėn. HTTP slapukas
_icl_current_language Slapukas naudojamas esamai kalbai saugoti. Įėjimo į puslapį metu 1 dieną Kalbos kodas.
catAccCookies Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtą slapukų įspėjimą išsaugoti. Įėjimo į puslapį metu 60 dienų Unikalus identifikatorius.
wp_woocommerce_session_[šešioliktainis skaičius] Unikalus kodas kiekvienam vartotojui, naudojamas surasti krepšelio informaciją duomenų bazėje. Įėjimo į puslapį metu 2 dienos Unikalus identifikatorius
Woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart Saugoma krepšelio informacija Krepšelio sukūrimo metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Krepšelio informacija
„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gat Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Įėjimo į puslapį metu 1 min. Unikalus identifikatorius
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 1 dieną Unikalus identifikatorius
_gat_gtag_[unikalus kodas] „Google Tag Manager“ slapukas, renkantis informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 1 minutė Unikalus identifikatorius
„Youtube“ slapukai:
GPS Registruoja unikalų mobiliųjų įrenginių identifikatorių, kad įjungtų stebėjimą pagal geografinę GPS vietą. Įėjimo į puslapį metu 30 min. HTTP slapukas
PREF Registruoja unikalų identifikatorių, kurį naudoja „Google“, kad būtų laikomasi statistikos apie tai, kaip lankytojas naudoja „YouTube“ vaizdo įrašus įvairiose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu 8 mėn. HTTP slapukas
VISITOR_INFO1_LIVE Bando įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotomis „YouTube“ vaizdo įrašais. Įėjimo į puslapį metu 179 dienos HTTP slapukas
YSC Registruojamas unikalus ID, kad būtų galima tvarkyti statistinius duomenis apie tai, kokius „YouTube“ vaizdo įrašus naudotojas matė. Įėjimo į puslapį metu Sesijos trukmė HTTP slapukas

 

10. Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@timberwalls.net

11. Politikos pakeitimai

UAB „Gelmeda“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.