MONTERING

Byggnadens väggar är förberedda på fabriken samt packade och skyddade från väderförhållanden innan de transporteras till byggarbetsplatsen. Deras hållbarhet beror på många faktorer: materialkvaliteten, arbetsprocessen, teknologin som används och professionalismen för monteringsarbeten. Erfarna arbetsledare monterar exakt och snabbt huset (eller annan byggnad), garanterar att alla element är ordentligt och tätt integrerade och att arbetet slutförs enligt överenskomna instruktioner och villkor.

Montering kan utföras under vilken som helst årstid, dagen efter leveransavtalet är överenskommet. Byggarbetsplatsen och grunderna bör förberedas i förväg. Element monteras med kran direkt från en primär transport, så det finns inget behov av separata lagringslokaler. Efter montering förseglas huset och förbereds för täthetsprovet. Samtidigt appliceras en utomhusfinish. Om täthetstestet är framgångsrikt utförs en inomhusfinish.